skrót
wyjaśnienie
Z-Di
Z-diode (operation in reverse direction)


Prawa autorkie & kopiowania; 2021 ECA wyszystkie prawa zastrzeżone.  
Imprint - Zapytania? - Sklep internetowy ECA - Dokumentacja