Surface-mount MOS FET Array SDK09
Absolute Maximum Ratings
(Ta=25ºC)
Symbol
Ratings
120
V
DSS
±20
V
GSS
±6
I
D
1
±10
I
D (pulse)
*
3 (Tc=25ºC, 4 circuits operate)
P
T
E
AS
*
2
80
Tch
150
Tstg
–55 to +150
Unit
V
V
A
A
W
mJ
ºC
ºC
Electrical Characteristics
Symbol
V
(BR) DSS
I
GSS
I
DSS
V
TH
Re
(yfs)
R
DS (ON)
Ciss
Coss
Crss
t
d (on)
t
r
t
d (off)
t
f
V
SD
Test Conditions
I
D
=100µA, V
GS
=0V
V
GS
=±20V
V
DS
=120V, V
GS
=0V
V
DS
=10V, I
D
=250µA
V
DS
=10V, I
D
=4A
V
GS
=10V, I
D
=4A
V
GS
=4V, I
D
=4A
V
DS
=10V
f=1.0MHz
V
GS
=0V
I
D
=4A
V
DD
=12V
R
L
=3Ω
V
GS
=5V
R
G
=50Ω
I
SD
=6A, V
GS
=0V
min
120
±5
100
2.0
0.15
0.2
400
130
30
100
300
250
200
1.0
0.2
0.25
Ratings
typ
max
(Ta=25ºC)
Unit
V
µA
µA
V
S
pF
pF
pF
ns
ns
ns
ns
V
External Dimensions
SMD-16A
1.0
±0.3
0.25
0.89
±0.15
+0.15
0.75
–0.05
2.54
±0.25
16
9.8
±0.3
6.8max
3.0
±0.2
6.3
±0.2
8.0
±0.5
9
0 to 0.15
1.0
5.0
a
b
Pin 1
20.0max
19.56
±0.2
8
0.3
–0.05
+0.15
*1 P
W
100µs, duty 1%
*2 V
DD
= 12V, L = 10mH, unclamped, R
G
= 50Ω
4.0max
1.4
±0.2
3.6
±0.2
a) Part No.
b) Lot No.
(Unit: mm)
1.5
I
D
V
DS
Characteristics
16
V
GS
=10V
I
D
V
GS
Characteristics
10
V
DS
=10V
R
DS (ON)
I
D
Characteristics
0.30
0.25
V
GS
=4V
12
8
V
GS
=4.5V
6
8
R
DS (ON)
(Ω)
0.20
0.15
V
GS
=10V
I
D
(A)
I
D
(A)
4
4
2
Ta=–55ºC
25ºC
75ºC
150ºC
0.10
0.05
0
0
0
1
2
3
4
5
6
0
0
1.0
2.0
3.0
4.0
0
2
4
6
8
10
V
DS
(V)
V
GS
(V)
I
D
(A)
R
DS (ON)
T
C
Characteristics
0.45
0.40
I
D
=4A
V
GS
=4V
R
e (yfs) —
I
D
Characteristics
50
I
DR
V
SD
Characteristics
6
V
GS
=0V
5
10
0.30
4
Ta=150ºC
75ºC
25ºC
–55ºC
R
DS (ON)
(Ω)
Re
(yfs)
(S)
5
I
DR
(A)
10
0.20
V
GS
=10V
3
2
1
0
1
0.5
0.10
Ta=–55ºC
25ºC
75ºC
150ºC
0
–50
0
50
100
150
0.1
0.05 0.1
0.5
1
5
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
Tc (ºC)
I
D
(A)
V
SD
(V)
Capacitance —
V
DS
Characteristics
1000
500
Ciss
Safe Operating Area (single pulse)
20
10
5
I
D (
pulse)
max
I
D (DC)
max
(Ta
=
25ºC)
10
Equivalent Circuit Diagram
Capacitance (pF)
I
D
(A)
V
GS
=0V
f=1MHz
R
DS (
on)
LIMITED
10
10
0m
1m
s
m
s
0
µ
s
15
16
13
14
11
12
9
10
100
Coss
1
0.5
s
1
3
5
7
50
2
4
6
8
Crss
10
0
10
20
30
40
50
0.1
1
5
10
50
100 200
V
DS
(V)
V
DS
(V)
119
Home Index Pages Text
Previous Next
Pages: Home Index