2-ph Stepper-motor Driver ICs SPF7211
Electrical Characteristics
Vsat Temperature Characteristics (Io=0.5A)
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
–30 –10 10
VsatL
VsatH
Forward voltage V
F
(V)
Diode V
F
Characteristics (I
F
=0.5A)
1.7
VFGO
1.5
1.3
1.1
0.9
0.7
0.5
–30 –10 10
VFH
VFL
Saturation voltage Vsat (V)
30 50
70 90 110 130 150
30 50
70 90 110 130 150
Junction temperature (ºC)
Junction temperature (ºC)
OSC Temperature Characteristics
55
Oscillation frequency F
OSC
(kHz)
Ta-P
D
Characteristics
40
Infinite heatsink equivalent
(Tc=25°C)
j-tab
3.2°C/W
Power dissipation P
D
(W)
53
F
OSC
51
30
20
49
47
Ct=2200pF
45
–30 –10 10
30 50
70 90 110 130 150
10
Copper foil area
(5.0•7.4mm, t=18µm)
j-a
30.5°C/W
0
0
25
50
75
100
125
150
Junction temperature (ºC)
Ambient temperature Ta (ºC)
59
Home Index Pages Text
Previous Next
Pages: Home Index