Cross Reference
Manufacturer
type number
MAZ3047-H
MAZ3047-L
MAZ3047-M
MAZ3051
MAZ30510H
MAZ30510L
MAZ30510M
MAZ3051-H
MAZ3051-L
MAZ3051-M
MAZ3056
MAZ30560H
MAZ30560L
MAZ30560M
MAZ3056-H
MAZ3056-L
MAZ3056-M
MAZ3062
MAZ30620H
MAZ30620L
MAZ30620M
MAZ3062-H
MAZ3062-L
MAZ3062-M
MAZ3068
MAZ30680H
MAZ30680L
MAZ30680M
MAZ3068-H
MAZ3068-L
MAZ3068-M
MAZ3075
MAZ30750H
MAZ30750L
MAZ30750M
MAZ3075-H
MAZ3075-L
MAZ3075-M
MAZ3082
MAZ30820H
MAZ30820L
MAZ30820M
MAZ3082-H
MAZ3082-L
MAZ3082-M
MAZ3091
MAZ30910H
MAZ30910L
MAZ30910M
MAZ3091-H
MAZ3091-L
MAZ3091-M
MAZ3100
MAZ31000H
MAZ31000L
MAZ31000M
MAZ3100-H
MAZ3100-L
MAZ3100-M
MAZ3110
MAZ31100H
MAZ31100L
MAZ31100M
MAZ3110-H
MAZ3110-L
MAZ3110-M
MAZ3120
MAZ31200H
MAZ31200L
MAZ31200M
MAZ3120-H
MAZ3120-L
MAZ3120-M
MAZ3130
MAZ31300H
MAZ31300L
MAZ31300M
MAZ3130-H
MAZ3130-L
MAZ3130-M
MAZ3150
MAZ31500H
MAZ31500L
MAZ31500M
MAZ3150-H
MAZ3150-L
MAZ3150-M
MAZ3160
MAZ31600H
MAZ31600L
MAZ31600M
MAZ3160-H
MAZ3160-L
MAZ3160-M
MAZ3180
MAZ31800H
MAZ31800L
MAZ31800M
MAZ3180-H
MAZ3180-L
Manufacturer
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
Philips
type number
PZM4.7NB3
PZM4.7NB1
PZM4.7NB2
PZM5.1NB
PZM5.1NB3
PZM5.1NB1
PZM5.1NB2
PZM5.1NB3
PZM5.1NB1
PZM5.1NB2
PZM5.6NB
PZM5.6NB3
PZM5.6NB1
PZM5.6NB2
PZM5.6NB3
PZM5.6NB1
PZM5.6NB2
PZM6.2NB
PZM6.2NB3
PZM6.2NB1
PZM6.2NB2
PZM6.2NB3
PZM6.2NB1
PZM6.2NB2
PZM6.8NB
PZM6.8NB3
PZM6.8NB1
PZM6.8NB2
PZM6.8NB3
PZM6.8NB1
PZM6.8NB2
PZM7.5NB
PZM7.5NB3
PZM7.5NB1
PZM7.5NB2
PZM7.5NB3
PZM7.5NB1
PZM7.5NB2
PZM8.2NB
PZM8.2NB3
PZM8.2NB1
PZM8.2NB2
PZM8.2NB3
PZM8.2NB1
PZM8.2NB2
PZM9.1NB
PZM9.1NB3
PZM9.1NB1
PZM9.1NB2
PZM9.1NB3
PZM9.1NB1
PZM9.1NB2
PZM10NB
PZM10NB3
PZM10NB1
PZM10NB2
PZM10NB3
PZM10NB1
PZM10NB2
PZM11NB
PZM11NB3
PZM11NB1
PZM11NB2
PZM11NB3
PZM11NB1
PZM11NB2
PZM12NB
PZM12NB3
PZM12NB1
PZM12NB2
PZM12NB3
PZM12NB1
PZM12NB2
PZM13NB
PZM13NB3
PZM13NB1
PZM13NB2
PZM13NB3
PZM13NB1
PZM13NB2
PZM15NB
PZM15NB3
PZM15NB1
PZM15NB2
PZM15NB3
PZM15NB1
PZM15NB2
PZM16NB
PZM16NB3
PZM16NB1
PZM16NB2
PZM16NB3
PZM16NB1
PZM16NB2
PZM18NB
PZM18NB3
PZM18NB1
PZM18NB2
PZM18NB3
PZM18NB1
Page number
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
Manufacturer
type number
MAZ3180-M
MAZ3200
MAZ32000H
MAZ32000L
MAZ32000M
MAZ3200-H
MAZ3200-L
MAZ3200-M
MAZ3220
MAZ32200H
MAZ32200L
MAZ32200M
MAZ3220-H
MAZ3220-L
MAZ3220-M
MAZ3240
MAZ32400H
MAZ32400L
MAZ32400M
MAZ3240-H
MAZ3240-L
MAZ3240-M
MAZ3270
MAZ3300
MAZ3330
MAZ3360
MAZ8024
MAZ8027
MAZ8027-H
MAZ8030
MAZ8030-L
MAZ8033
MAZ8033-H
MAZ8036
MAZ8036-H
MAZ8039
MAZ8039-H
MAZ8043
MAZ8043-M
MAZ8047
MAZ8047-M
MAZ8051
MAZ8051-M
MAZ8056
MAZ8056-M
MAZ8062
MAZ8062-M
MAZ8068
MAZ8068-M
MAZ8075
MAZ8075-M
MAZ8082
MAZ8082-M
MAZ8091
MAZ8091-M
MAZ8100
MAZ8100-M
MAZ8110
MAZ8110-M
MAZ8120
MAZ8120-M
MAZ8130
MAZ8130-M
MAZ8150
MAZ8160
MAZ8160-M
MAZ8180
MAZ8180-M
MAZ8200
MAZ8200-M
MAZ8220
MAZ8220-M
MAZ8240
MAZ8240-M
MAZ8270
MAZ8270-M
MAZ8300
MAZ8300-M
MAZ8330
MAZ8330-M
MAZ8360
MAZ8360-M
MAZF033
MAZF036
MAZF039
MAZF043
MAZF047
MAZF051
MAZF056
MAZF062
MAZF068
MAZF075
MAZF082
MAZF091
MAZF100
MAZF110
MAZF120
MAZK062D
MAZK068D
MBR0540
Manufacturer
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
PANASONIC
FAIRCHILD
Philips
type number
PZM18NB2
PZM20NB
PZM20NB3
PZM20NB1
PZM20NB2
PZM20NB3
PZM20NB1
PZM20NB2
PZM22NB
PZM22NB3
PZM22NB1
PZM22NB2
PZM22NB3
PZM22NB1
PZM22NB2
PZM24NB
PZM24NB3
PZM24NB1
PZM24NB2
PZM24NB3
PZM24NB1
PZM24NB2
PZM27NB
PZM30NB
PZM33NB
PZM36NB
PDZ2.4B
PDZ2.7B
PDZ2.7B
PDZ3.0B
PDZ3.0B
PDZ3.3B
PDZ3.3B
PDZ3.6B
PDZ3.6B
PDZ3.9B
PDZ3.9B
PDZ4.3B
PDZ4.3B
PDZ4.7B
PDZ4.7B
PDZ5.1B
PDZ5.1B
PDZ5.6B
PDZ5.6B
PDZ6.2B
PDZ6.2B
PDZ6.8B
PDZ6.8B
PDZ7.5B
PDZ7.5B
PDZ8.2B
PDZ8.2B
PDZ9.1B
PDZ9.1B
PDZ10B
PDZ10B
PDZ11B
PDZ11B
PDZ12B
PDZ12B
PDZ13B
PDZ13B
PDZ15B
PDZ16B
PDZ16B
PDZ18B
PDZ18B
PDZ20B
PDZ20B
PDZ22B
PDZ22B
PDZ24B
PDZ24B
PDZ27B
PDZ27B
PDZ30B
PDZ30B
PDZ33B
PDZ33B
PDZ36B
PDZ36B
PDZ3.3B
PDZ3.6B
PDZ3.9B
PDZ4.3B
PDZ4.7B
PDZ5.1B
PDZ5.6B
PDZ6.2B
PDZ6.8B
PDZ7.5B
PDZ8.2B
PDZ9.1B
PDZ10B
PDZ11B
PDZ12B
BZA862A
BZA868A
PMEG4005AEA
Page number
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
40
40
PMEG4005AEA.html*
Manufacturer
type number
MBR0540
MBR0540
MBR0540T1
MBRS140T3
MBT35200MT1
MBT35200MT1
MC33385
MC7712
MC7716
MC7722
MC7726
MC7833
MC7852
MC7856
MC7862
MC7866
MCH3307
MCH5803
MCH5809
MCH6102
MCK100-6
MCK100-8
MCR08BT1
MCR08DT1
MCR08MT1
MCR100-2
MCR100-3
MCR100-4
MCR100-6
MCR100-6
MCR100-8
MCR100-8
MCR106-1
MCR106-2
MCR106-3
MCR106-4
MCR106-6
MCR106-8
MCR12D
MCR12DCMT4
MCR12DCNT4
MCR12LD
MCR12LM
MCR12LN
MCR12M
MCR12N
MCR16D
MCR16M
MCR16N
MCR218-10
MCR218-10FP
MCR218-2
MCR218-2FP
MCR218-3
MCR2184
MCR218-4
MCR2184FP
MCR218-4FP
MCR2186
MCR218-6
MCR2186FP
MCR218-6FP
MCR218-7
MCR2188
MCR218-8
MCR2188FP
MCR218-8FP
MCR218-9
MCR221-7
MCR25D
MCR25M
MCR25N
MCR68-1
MCR68-2
MCR68-3
MCR68-6
MCR69-1
MCR69-2
MCR69-3
MCR69-6
MCR716T4
MCR718T4
MCR8D
MCR8DCMT4
MCR8DCNT4
MCR8DSMT4
MCR8DSNT4
MCR8M
MCR8N
MCR8SD
MCR8SM
MCR8SN
MGSF1N02ELT1
MGSF1N02ELT1
MGSF1N02ELT3
MGSF1N02ELT3
MGSF2N02ELT1
MGSF2N02ELT1
MGSF2N02ELT3
MGSF2N02ELT3
Manufacturer
INTERNATIONAL RECTIFIER
VISHAY
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
MOTOROLA
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
SANYO
SANYO
SANYO
SANYO
SEMIWELL
SEMIWELL
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
SEMIWELL
ON SEMICONDUCTOR
SEMIWELL
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
LORAS INDUSTRIES
ON SEMICONDUCTOR
LORAS INDUSTRIES
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
LORAS INDUSTRIES
ON SEMICONDUCTOR
LORAS INDUSTRIES
ON SEMICONDUCTOR
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
LORAS INDUSTRIES
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
LORAS INDUSTRIES
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
ON SEMICONDUCTOR
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
INDUSTRY STANDARD - VARIOUS
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
Philips
type number
BAT720
BAT720
PMEG4005AEA
PMEG4010BEA
PBSS5240T
PBSS5350D
BUK107-50DL
BGY785A
BGY787
BGY785A
BGY787
CGY887A
BGY885A
CGY887
CGD923
BGD816L
PBSS5140U
PMEM4020AND
PMEM4020AND
PBSS5240Y
BT168DW
BT168GW
MCR08BT1
BT168DW
BT168GW
BT169B
BT169B
BT169B
BT169D
BT169D
BT169G
BT169G
MCR106-6
MCR106-6
MCR106-6
MCR106-6
MCR106-6
BT148-600R
BT151-500R
BT151S-650R
BT151S-800R
BT151-500R
BT151-650R
BT151-800R
BT151-650R
BT151-800R
BT152-400R
BT152-600R
BT152-800R
BT151-800R
BT151X-800R
BT151-500R
BT151X-500R
BT151-500R
BT151-500R
BT151-500R
BT151X-500R
BT151X-500R
BT151-500R
BT151-500R
BT151X-500R
BT151X-500R
BT151-500R
BT151-650R
BT151-650R
BT151X-650R
BT151X-650R
BT151-800R
BT152-600R
BT145-500R
BT145-600R
BT145-800R
BT151-500R
BT151-500R
BT151-500R
BT151-500R
BT145-500R
BT145-500R
BT145-500R
BT145-500R
BT150S-500R
BT150S-600R
BT300-500R
BT300S-600R
BT300S-800R
BT258S-600R
BT258S-800R
BT300-600R
BT300-800R
BT258-500R
BT258-600R
BT258-800R
PMV56XN
SI2302DS
PMV56XN
SI2302DS
PMV56XN
SI2302DS
PMV56XN
SI2302DS
Page number
30
30
PMEG4005AEA.html*
PMEG4010BEA.html*
50
50
BUK107-50DL.html*
242
242
242
242
244
244
244
244
BGD816L.html*
50
23,26
23,26
51
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
MCR106-6.html*
MCR106-6.html*
MCR106-6.html*
MCR106-6.html*
MCR106-6.html*
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
220
220
220
220
220
220
220
220
Manufacturer
type number
MHW1224
MHW1244
MHW1303LA
MHW1304LA
MHW5182A
MHW5185B
MHW5222A
MHW5272A
MHW5342A
MHW5342T
MHW6182
MHW6182-6
MHW6182T
MHW6185B
MHW6185T
MHW6205
MHW6222
MHW6222B
MHW6222T
MHW6272
MHW6272T
MHW6342
MHW6342T
MHW7182B
MHW7185C
MHW7205C
MHW7222
MHW7222A
MHW7222B
MHW7222B
MHW7292
MHW7292A
MHW7342
MHW8142
MHW8182B
MHW8185
MHW8185L
MHW8202B
MHW8205
MHW8205L
MHW8222
MHW8222B
MHW8242A
MHW8242A
MHW8242B
MHW8272A
MHW8292
MHW9182B
MHW9187
MHW9188
MHWJ5272A
MHWJ7185A
MHWJ7205A
MHWJ7292
MHWJ9182
MJ10011
MJ16018
MJL16218
MM3Z10VT1
MM3Z11VT1
MM3Z12VT1
MM3Z13VT1
MM3Z15VT1
MM3Z16VT1
MM3Z18VT1
MM3Z20VT1
MM3Z22VT1
MM3Z24VT1
MM3Z27VT1
MM3Z2V4T1
MM3Z33VT1
MM3Z3V9T1
MM3Z4V3T1
MM3Z4V7T1
MM3Z5V1T1
MM3Z5V6T1
MM3Z6V2T1
MM3Z6V8T1
MM3Z7V5T1
MM3Z8V2T1
MM3Z9V1T1
MMBD1000LT1
MMBD1005LT1
MMBD1010LT1
MMBD101LT1
MMBD2835LT1
MMBD2836LT1
MMBD2837
MMBD2837LT1
MMBD2838
MMBD2838LT1
MMBD301LT1
MMBD301LT1
MMBD353LT1
MMBD4148
MMBD4148CA
MMBD4148CC
MMBD4148SE
MMBD4148TW
MMBD4448
Manufacturer
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
INDUST. STANDARD
MOSPEC
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
FAIRCHILD
ON SEMICONDUCTOR
FAIRCHILD
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTOR
FAIRCHILD
FAIRCHILD
FAIRCHILD
FAIRCHILD
DIODES INC.
FAIRCHILD
Philips
type number
BGY67
BGY67A
BGR269
BGY68
BGY585A
BGD502
BGY587
BGY587B
BGY588N
BGY588N
BGY585A
BGY685A
BGY585A
BGD502
BGD502
BGD704
BGY587
BGY687
BGY587
BGY587B
BGY587B
BGY588N
BGY588N
BGY785A
BGD712
BGD714
BGY787
BGY787
BGY787
BGY787
BGE787B
BGE787B
BGE788
BGY883
BGY885A
BGD902
BGD902L
BGY885B
BGD904
BGD904L
BGY887
BGY887
CGY887A
CGY887A
CGY887A
CGY887B
BGY887B
BGY1085A
CGD923
CGD923
BGY587B
BGD712
BGD714
BGE787B
BGY1085A
BU508AW
BU2520AW
BU2530AW
PDZ10B
PDZ11B
PDZ12B
PDZ13B
PDZ15B
PDZ16B
PDZ18B
PDZ20B
PDZ22B
PDZ24B
PDZ27B
PDZ2.4B
PDZ33B
PDZ3.9B
PDZ4.3B
PDZ4.7B
PDZ5.1B
PDZ5.6B
PDZ6.2B
PDZ6.8B
PDZ7.5B
PDZ8.2B
PDZ9.1B
BAS116
BAV170
BAW156
BAT17
BAW56
BAW56
BAV70
BAV70
BAV70
BAV70
BAS40
BAT54
PMBD353
BAS16
BAW56
BAV70
BAV99
BAS16VY
BAS16
Page number
242
242
BGR269.html*
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
242
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
246
244
244
242
242
242
242
246
204
BU2520AW.html*
204
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
37
37
37
32
36
36
36
36
36
36
28
28
32
34
36
36
36
36
34
* When page number not available, please use extension after this basic URL: http://www.semiconductors.philips.com/pip/
* When page number not available, please use extension after this basic URL: http://www.semiconductors.philips.com/pip/
3 70
w w w. s e m i c o n d u c t o r s . p h i l i p s . c o m
Cross reference
371
Home Index Pages Text
Previous Next
Pages: Home Index